základní organizace Náměšťské rybníky je pobočným spolkem registrovaný pod číslem 62/89. Patří pod organizaci Českého svazu ochránců přírody, který má celostátní působnost a se kterým sdílíme stanovy. Jeho členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Posláním ČSOP je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.


KONTAKT

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Náměšťské rybníky

Sídlo: Družstevní 589, Náměšť nad Oslavou 675 71

Předsedkyně: MVDr. Lenka Rozsypalová 

Telefon: 739304209 , 775 33 22 20, 775 33 22 10, 

E-mail: csop.namest@gmail.com

Web: https://csop-namest.webnode.cz/

IČO: 720 28 556

Číslo účtu: 2300514643/2010