Naše organizace se zabývá sledováním obratlovců (vyjma ryb) a vybraných skupin bezobratlých (zejména motýlů a vážek) v širším okolí Náměšťských rybníků. Výsledky opakovaných nebo pravidelných průzkumů jsou využitelné pro celostátní programy monitoringu živočichů (například mapování hnízdního rozšíření ptáků) nebo jako podklady pro návrh péče o konkrétní území. O některé lokality (především pastviny nebo tůně) naši členové prakticky pečují. Věnujeme se také aktivitám pro veřejnost, ke kterým patří například Vítání ptačího zpěvu, konané pravidelně na přelomu dubna a května.

Aktuálně pro vás připravujeme

Fotogalerie a aktuality z terénu

Mapování druhů a lokalit

Péče o krajinu