KAŇONY OSLAVY A JIHLAVY


Řeka Oslava si pod Náměští nad Oslavou razí cestu skrz velmi tvrdé horniny. Vzniká tak hluboce zařezané údolí s četnými skalními prvky a meandry. Svahy jsou porostlé listnatým lesem s převahou dubů. V některých místech, převážně jižně exponovaných, je nedostatek vláhy i živin a les tak má i přes své stáří, jakoby trpasličí vzrůst.

Údolí řeky Oslavy
Údolí řeky OslavyPřítomnost osluněných ploch vyhovuje především bezobratlým organismům a plazům. Kromě ještěrek a slepýšů zde můžeme narazit na užovky hladké a obojkové, v blízkosti vody i na vzácné užovky podplamaté. Výskyt zmije obecné nebyl v posledních letech potvrzen. 

Z ptáků jsou charakterističtí především pěvci. V doubravách jsou četní např. lejsci bělokrcí, budníčci lesní, ze šplhavců je svým hlasovým projevem nápadný strakapoud prostřední, nebo krutihlav. U vody můžeme pozorovat žluté konipasy horské, nebo potápějící se skorce vodní, vzácně i "létající drahokam", ledňáčka říčního. Prostředí rozlehlých lesů s vyčnívajícími skalními útvary bylo a je hnízdním prostředím naší největší sovy, výra velkého, a dříve zde hnízdilo i několik párů vzácného dravce, sokola stěhovavého. Ti zde v současnosti sice nejsou, ale z dravců zde můžeme vzácně pozorovat třeba jestřába, včelojeda, nebo ostříže. Hnízdí zde i skrytě žijící čáp černý.

Konipas horský,  foto Lenka Rozsypalová
Konipas horský, foto Lenka Rozsypalová
Skorec vodní, foto Lenka Rozsypalová
Skorec vodní, foto Lenka Rozsypalová


Rovněž savci představují významnou složku ekosystému těchto hluboce zaříznutých říčních údolí. Většina z nich však žije velmi skrytě, a tak se návštěvník obvykle setká jen s běžnými druhy, jako je např. zajíc, či srnec. Můžeme se zde však potkat třeba také s liškou, divokým prasetem, ježkem, nebo některými drobnými zemními savci, tedy norníky, myšicemi a hraboši. U vody se lze potkat s ondatrou pižmovou, vzácně také s naší největší kunovitou šelmou, vydrou říční, nebo s "nezvaným hostem", norkem americkým.

Podobný charakter krajiny, flóry i fauny nabízí i jižněji situované údolí řeky Jihlavy

Údolí řeky Jihlavy
Údolí řeky Jihlavy
Údolí řeky Jihlavy
Údolí řeky Jihlavy


Před oblastí jejího vyústění do jihomoravských rovin nacházíme Mohelenskou hadcovou step. Patří k jedné z nejcennějších lokalit v ČR, a to kvůli rozmanitosti flóry a fauny, kterou způsobuje hadcové podloží. Hadec neboli serpentinit, je silně bazická tmavozelená či černozelená hornina dobře akumulující teplo. Unikátní je, že zde bylo zaznamenáno 91 ze 107 středozemních forem mravenců. A i když ve 21. století jejich počet bohužel klesl na 64, tak to činí více než polovinu všech druhů žijících na území ČR. 

Mohelenská hadcova step
Mohelenská hadcova step


Z hmyzu stojí rozhodně za pozornost výskyt kudlanky nábožné, ploskoroha pestrého, nebo přástevníka kostivalového. Z plazů zde můžeme zahlédnout velké ještěrky zelené

Z ptačích druhů je vhodné připomenout výskyt teplomilné pěnice vlašské, dudka chocholatého, nebo ještě nedávno hnízdícího lelka lesního

Návštěvníky jistě potěší pozorování syslů obecných, kteří čile pobíhají po travnaté stepi v počtu několika desítek jedinců.

Kaňony Oslavy a Jihlavy jsou známé také místními historickými památkami a trampskými osadami. Za zmínku stojí například zříceniny Sedleckého hradu, Lamberka, Kraví hory, nebo Levnova v údolí řeky Oslavy a pozůstatky hradů Kozlov, Holoubek, Rabštějn, či Templštejn v údolí Jihlavy.