NÁMĚŠŤSKÁ OBORA


Mezi Náměští nad Oslavou a Kralicemi se nachází prastará obora, jejíž založení se traduje v období kolem roku 1437. Její rozloha je necelých 300 ha a chová se zde především dančí zvěř.

V oboře se nachází většinou listnatý les s přirozeným druhovým složením, s převahou dubu a velkým zastoupením habru. Díky vysokému tlaku zvěře na semenáčky a citlivému lesnickému hospodaření v minulosti má les světlý charakter s množstvím prastarých stromů, kde jako by se zastavil čas. Tím se do jisté míry blíží dříve běžné formě tzv. pastevního lesa.


Tato stanoviště jsou biologicky nesmírně cenná a tak byla téměř celé rozloha obory vyhlášena Evropsky významnou lokalitou (EVL). Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK) byly stanoveny postupy péče o les zahrnující ponechávání trouchnivějícího dřeva v krajině. Cílovými druhy, kterým má tento management pomoci, jsou tří vzácní brouci:

  • tesařík obrovský (Cerambyx cerdo),

  • páchník hnědý (Osmoderma eremita),

  • kovařík fialový (Limoniscus violaceus).

Mozaika stinných i prosluněných lesních stanovišť představuje vhodný biotop pro spoustu druhů hmyzu i živočichy, kteří se jimi živí. Nelze se proto divit, že v oboře najdeme všechny šplhavce, kteří se v těchto nadmořských výškách vyskytují - od strakapouda malého po datla černého. Obzvláště vysoké početnosti dosahuje zdejší populace strakapouda prostředního. Hnízdí zde řada druh hmyzožravých pěvců, například lejsek bělokrký. Potravu i dostatek úkrytů zde nachází také několik druhů netopýrů.

Území nemá jen biologický význam, ale památná je také kamenná zeď obklopující oboru a především lovecký zámeček Lusthaus z první poloviny 19. století. Zde se v současnosti konají významné společenské události i pracovní setkání lesníků.

V souvislosti s oborou se objevuje několik názvů. Vyhlášená přírodní památka i evropsky významná lokalita se nazývají Náměšťská obora a honitba nese název Obora Kralice. Vzhledem k celoročnímu lovu je přístup do obory pouze v období letních měsíců července a srpna a to pouze po zpevněné cestě na trase Kralice nad Oslavou - Náměšť nad Oslavou a Kralice - Otradice. Lesy ČR nabízí možnost exkurzí pro předem objednané skupiny zájemců. Oboru také můžete navštívit s námi v rámci tradičního Vítání ptačího zpěvu na začátku května.

Oboru také můžete navštívit s námi v rámci tradičního Vítání ptačího zpěvu na začátku května.
Oboru také můžete navštívit s námi v rámci tradičního Vítání ptačího zpěvu na začátku května.