MAPOVÁNÍ DRUHŮ A LOKALIT

Průzkumům rozšíření konkrétních skupin živočichů se v okolí Náměšťských rybníků věnujeme prakticky od založení naší organizace v roce 2009.

Zahájení monitoringu vodních ptáků bylo našim prvním úkolem a této práci se věnujeme doposud. Na výsledcích průzkumů následně můžeme stavět a využíváme je například při návrzích péče o konkrétní území. Přináší nám bohužel jasné důkazy neustálého snižování druhové rozmanitosti zde hnízdících ptáků. 

V okolních lesích se od roku 2013 věnujeme vyhledávání a ochraně hnízd čápů černých a vzácnějších dravců. Důsledný monitoring hnízda orlů mořských nás bohužel postavil tváří tvář travičství - nelegálního pronásledování volně žijících živočichů, které je nutno kategoricky odsoudit.

Dále pravidelně sledujeme například obsazenost dutin vytesaných datly a strakapoudy ve zhruba třech stovkách doupných stromů. Velice zajímavou lokalitou je po této stránce Kralická (Náměšťská) obora. 

Na bývalých pastvinách v okolí Čikova, Jasenice a Naloučan se od roku 2014 věnujeme průzkumům složení společenstva zde žijících motýlů. Jeho zachovalost nás příjemně překvapila a výskyt mnoha ohrožených druhů přiměl zahájit první kroky v péči o některé lokality.

Údolí Bělinského potoka

Pískovna u Ocmanic